The Goldstein-Goren Diaspora Research Center המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן

המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין - אירועים וכנסים הדפס דואל

                                                                                                                 חזרה לעמוד המכון

.  

המכון מקיים כנסים ואירועים אקדמיים ומעניק חסות לערבי עיון אקדמיים.

 .

אירועי 2009:

.

♦  19-17 במרץ - התקיים כנס בינלאומי בנושא: "יחד ולחוד: 25 שנות מחקר על תולדות יהודי פולין, תרבותם ויחסיהם עם הסביבה הפולנית" (Between Coexistence and Divorce: 25 Years of Research on the History and Culture of Polish Jewry and Polish-Jewish Relations ). הכנס נערך באוניברסיטה העברית בירושלים בחסות הפקולטה למדעי הרוח והמכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, בשיתוף עם המכון הפולני (של שגרירות פולין בישראל), האוניברסיטה היאגלונית בקרקוב, מכון אדם מיצק'ביץ בוורשה והמכון לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם באוניברסיטת תל-אביב. לצפיה בהזמנה לחצו כאן. לצפיה בפוסטר לחצו כאן.  

כנס זה אורגן ע"י גופי המחקר המובילים בעולם בתחום תולדות היהודים בפולין, ובהשתתפות טובי החוקרים ונחל הצלחה רבה.

המכון סייע במימון הכנס וראש המכון השתתף בוועדה המארגנת.  

הכנס נערך בשפה האנגלית.

.

♦  קורס שנתי, 2009-2008 - יעקב ועשו? יהודים ולא-יהודים במזרח-אירופה

בשנה החולפת התקיים בבית שלום עליכם קורס שנתי (26 מפגשים) לקהל הרחב בשיתוף המכון לחקר תולדות יהדות פולין. הקורס, שתוכנן על ידי פרופ' אברהם נוברשטרן וד"ר סקוט אורי, פרש בפני הקהל הרחב תמונה פנורמית של התופעות ההיסטוריות והתרבותיות המרכזיות שהתרחשו במזרח אירופה בעת החדשה, תוך התמקדות במגמות המקבילות ובנקודות המפגש בין העולם היהודי לסביבתו, והשתתפו בו מיטב חוקרי יהדות מזרח אירופה בישראל.

.

אירועי 2008:

.
♦  22-21 ביולי - במסגרת פעילות החטיבה הצעירה של החברה ההיסטורית הישראלית ובשיתוף המכון ומספר גופים נוספים התקיימה סדנת דוקטורנטים מישראל ופולין העוסקים בנושאים הקשורים ליהודי פולין ומזרח אירופה (Contemporary Trends in the Research on the History and Culture of Polish Jewry: Israeli and Polish Perspectives ). מטרות סדנה זו, שנערכה במלון "מעלה החמישה", להפגיש חוקרים צעירים מהאוניברסיטאות השונות על מנת לקיים שיח פתוח ומפרה, אפשרות של קיום קשר לצורך לימוד הדדי וכן במה למפגש לימודי עם חוקרים בכירים בתחום. המכון סייע למימונה של סדנה זו ויוצג על ידי ארבעה סטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב ומזכיר המכון.

מרכזת הסדנה, ד"ר חוי דרייפוס (בן-ששון), תצטרף בשנת תש"ע לסגל אוניברסיטת תל-אביב ותהיה חברה פעילה במכון ובמוסדותיו. בהמשך לסדנה נערכה פגישה בין ראשי מכונים שהשתתפו בכנס במהלכה סוכם על מיסוד מסגרת סדנת דוקטורנטים שתתקיים כל שנתיים בישראל ובפולין לסירוגין.

הסדנה הבאה תתקיים בקרקוב ב-2010 ולאחר מכן בתל אביב ב-2012.

.

♦  26 בפברואר - התקיימה הרצאתו של אורח המכון, פרופ' תיאודור ויקס מאוניברסיטת דרום אילינוי       (Southern Illinois University), לתלמידי תארים מתקדמים במסגרת הסמינר הבין-מחלקתי של החוג להיסטוריה של עם ישראל והחוג להיסטוריה כללית.

.

אירועי 2007:

.

♦  13-12 במרץ - התקיים כנס בינלאומי בנושא: "תל-אביב - פוזנן: שיח תרבויות", שנערך מטעם הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת אדם מיצקביץ' בפוזנן, פולין, בשיתוף עם המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין. הכנס התקיים במתכונת של סדנה אינטנסיבית והשתתפו בו יותר מתריסר חוקרים מדיסציפלינות שונות ומגוונות מתחום מדעי היהדות, מאוניברסיטת אדם מיצקביץ' ומאוניברסיטת תל-אביב. לצפייה בהזמנה לחצו כאן.

.

♦  12 בדצמבר - התקיים טקס חלוקת מלגות המכון ע"ש יעקב אנגלצ'ין לתלמידי מחקר. לתמונות...

 

 

חזרה לתחילת העמוד 

.

 

 

© 2014 המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן