רשימת מתאמי מחשוב


דואר אלקטרוני מס' טלפון שם המתאם שם היחידה
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים אגודת הידידים
amosm@tauex.tau.ac.il 7935מסיקה עמוס אגודת הסטודנטים
eladossi@tauex.tau.ac.il 8921אוסי אלעד אגף הנדסה משק ותחזוקה
rinap@tauex.tau.ac.il 9756פטרושבסקי רינה אגף כספים
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים אגף שווק
marinak@tauex.tau.ac.il 5525חלצקי מרינה ביה"ס לאדריכלות
elinorp@tauex.tau.ac.il 7894פאר אלינור ביה"ס לחינוך
nirai@tauex.tau.ac.il 6170איזק נירה ביה"ס לכימיה
ludmilap@tauex.tau.ac.il 7068פטליצקי לודמילה ביה"ס לכלכלה
aco@tauex.tau.ac.il כהן אריאל ביה"ס למדעי המחשב
aharons@tauex.tau.ac.il 5763סומכי אהרון ביה"ס למקצועות הבריאות
nirai@tauex.tau.ac.il 6170איזק נירה ביה"ס למתמטיקה
yaronws@tauex.tau.ac.il 7323יעקב ירון ביה"ס לעבודה סוציאלית
nirai@tauex.tau.ac.il 6170איזק נירה ביה"ס לפיסיקה
alinap@tauex.tau.ac.il 5252פרוסלין אלינה ביה"ס לרפואת שיניים
amosm@tauex.tau.ac.il 7935מסיקה עמוס דיקאנט הסטודנטים
yosistern@tauex.tau.ac.il 4228שטרן יוסף שמעון דקנאט לחדשנות בלמידה
nirai@tauex.tau.ac.il 6170איזק נירה הוראת שפות
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים החברה הכלכלית
nirai@tauex.tau.ac.il 6170איזק נירה החוג לגיאוגרפיה
nirai@tauex.tau.ac.il 6170איזק נירה החוג לגיאופיסיקה
alonpo@tauex.tau.ac.il 7854פורת אלון החוג לפסיכולוגיה ברה
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים היחידה לסטודנטים מחו"ל
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים המרכז למרשם
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים ועד אקדמי
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים לימודי עברית
eynatlivne@tauex.tau.ac.il 5526ליבנה עינת למידה מרחוק
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים לשכה משפטית
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים לשכת נשיא
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים לשכת סגן נשיא למחקר,פיתוח
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים מבקר האוניברסיטה
maor1d@tauex.tau.ac.il 9927דאיה מאור מדעי המוח
erankeidar@tauex.tau.ac.il 2066קידר ערן מוזיאון לטבע
ronish@tauex.tau.ac.il 5167שמואלי רוני מזכירות אקדמית
nirai@tauex.tau.ac.il 6170איזק נירה מכון פורטר
yehoshuaba@tauex.tau.ac.il 8907בן אשר יהושע מנהלת אגף משאבי אנוש
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים מנהלת האוניברסיטה
meitalgal@tauex.tau.ac.il Gal Meital מרכז הספורט
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים מרכז הקוואנטום
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים מרכז צימבליסטה
barak405@tauex.tau.ac.il חי אפרתי ברק משה נוער שוחר מדע
ezra@tauex.tau.ac.il 8569שקד עזרא ננו טכנולוגיות
alone@tauex.tau.ac.il 7977אליאס אלון ספריה לרפואה ומדעי החיים
mikhail@tauex.tau.ac.il 7067לבסקי מיכאיל ספרייה למדעי החברה
budianu@tauex.tau.ac.il 6628בודיאנו אבי לוסיאן ספרייה מרכזית
andreykv@tauex.tau.ac.il 6227קביאטקובסקי אנדריי ספריית מדעים מדויקים
izikl@tauex.tau.ac.il 7021לוי יצחק פקולטה לאומנויות
dotand@tauex.tau.ac.il 7958דקל דותן פקולטה להנדסה
michalk@tauex.tau.ac.il 9349רוקח-קליינר מיכל פקולטה למדעי החברה
kerenis@tauex.tau.ac.il 4051איז'ק גלעד קרן פקולטה למדעי החיים
maor1d@tauex.tau.ac.il 9927דאיה מאור פקולטה למדעי הרוח
nirai@tauex.tau.ac.il 6170איזק נירה פקולטה למדעים מדוייקים
zeevc@tauex.tau.ac.il 7248קיין זאב פקולטה למשפטים
rafih@tauex.tau.ac.il 7143הילב רפאל פקולטה לניהול
aharons@tauex.tau.ac.il 5763סומכי אהרון פקולטה לרפואה
pcteam@tauex.tau.ac.il 8109מדור טכנאים קשרי חוץ
talbe@ramot.org 8114ברגר טל רמות
ronish@tauex.tau.ac.il 5167שמואלי רוני רקטור
urib@tauex.tau.ac.il 6245ברדוגו אורי רשות המחקר
ronish@tauex.tau.ac.il 5167שמואלי רוני תכנון שיטות בקרה-עוש

  Tel Aviv University Tel Aviv University Tel Aviv University disclaimer